ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΒΟΛΩΝ ΑΕΡΟΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΒΟΛΩΝ ΑΕΡΟΣ
Οι βαλβίδες αυτής της κατηγορίας,  χρησιμοποιούνται σε αυτοματισμούς πεπιεσμένου αέρα και ελέγχουν την κίνηση των κυλίνδρων.
1) ηλεκτροβαλβίδες αέρος, οι πιο διαδεδομένες για αυτοματισμούς που δέχονται ηλεκτρική εντολή συνήθως από βιομηχανικό υπολογιστή η από ηλεκτρικές μονάδες γενικώς. περισσότερα…
2) χειριστήρια αέρος, χρησιμοποιούνται συνήθως σε απλές εφαρμογές όπου θέλουμε απλώς μια κίνηση του εμβόλου αέρος με εντολή χεριού.περισσότερα…
3) ποδοβαλβίδες ,έχουν και αυτές απλές εφαρμογές με έμβολα αέρος και εξυπηρετούν όταν θέλουμε να είναι ελεύθερα τα χέρια και να ενεργοποιείται η βαλβίδα από το πόδι.περισσότερα…
4) τερματικές βαλβίδες αέρος η κοινώς τερματικά, τοποθετούνται συνήθως στη διαδρομή του εμβόλου αέρος, η άλλου κινούμενου μέρους, ώστε να δεχθούν μηχανική εντολή και στη συνέχεια να μεταδώσουν την εντολή πνευματικά σε άλλη βαλβίδα αέρος. Συνήθως λειτουργούν ως βοηθητικές βαλβίδες σε αυτοματισμούς όπου δεν θέλουμε την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος.περισσότερα…
5) βαλβίδες με πνευματική εντολή, χρησιμοποιούνται ως κύριες βαλβίδες σε αυτοματισμούς όπου δεν θέλουμε ηλεκτρικό ρεύμα η σε απλούς αυτοματισμούς  όπου δέχονται συνήθως εντολή από τερματικές βαλβίδες και από χειριστήρια.περισσότερα…
6) βοηθητικές βαλβίδες αέρος, τοποθετούνται στα έμβολα αέρος για την επιτάχυνση η τη βραδυπορία τους. περισσότερα…
Η εταιρία μας στην προσπάθεια της να σας εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα, έχει τη δυνατότητα να σας καλύψει με βαλβίδες άλλων εταιριών όπως SMC, FESTO, PARKER, BOSH-REXROTH, UNIVER, CAMOZZI, PNEUMAX, MAC, AZ, AIRTEC, LEGRIS, ORIGA, HOERBIGER, SIRAI, VALBIA, OMAL, CROUZET, TELEMECANIQUE, METALWORK, VESTA.
————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ: …περισσότερα
————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΧΕΡΙΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΣ: …περισσότερα
————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ-ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ: …περισσότερα
————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ: …περισσότερα
————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ: …περισσότερα
————————————————————————–

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ: …περισσότερα
————————————————————————–
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855