ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ02VE03NCB5  3/2  M5
————————————————————————–

02VG03NCB5  3/2  M5  NC
02VG03NOB5  3/2  M5  NO
—————————————————————————

02VR03NCB5  3/2 M5
————————————————————————–

02VU03NCB5  3/2 M5
————————————————————————–

03VG03NC02  1/8  3/2
03VG05ΟO02  1/8  5/2
————————————————————————–

03VR03NC02  1/8 3/2
03VR05ΟO02  1/8 5/2
————————————————————————–

03VZ03NC02  1/8 3/2 NC
03VZ05ΟO02  1/8 5/2
————————————————————————–

03VH03NC02  1/8  3/2 NC
03VH05ΟO02  1/8  5/2
02V Πληροφορίες : 02V ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ AIGNEP M5
03V Πληροφορίες : 03V ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ AIGNEP 1-8
————————————————————————–

01VN03NC02  3/2  1/8   ΚΕΡΑΙΑ
01VN050002    5/2  1/8  ΚΕΡΑΙΑ
Πληροφορίες : 01V ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ AIGNEP
————————————————————————–


MV ML5 153 RL ML NC P     ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ   3/2 NC M5 ΠΛΕΥΡΙΚΑ
MV ML5 153 RL ML NO P     ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ   3/2 NO M5 ΠΛΕΥΡΙΚΑ
MV M5   153 RL ML NC P     ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ   3/2 NC M5 ΚΑΤΩ
MV M5   153 RL ML NO P     ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ   3/2 NO M5 ΚΑΤΩ
————————————————————————–

MV M5   153 RU ML NC P     ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΡΟΔΑΚΙ   3/2 NC M5 ΚΑΤΩ
————————————————————————–

MV ML5 153 PP ML NC P     ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ   3/2 NC M5 ΠΛΕΥΡΙΚΑ
Πληροφορίες : Catalogo VALVOLE serie 100
————————————————————————-

ME 1/8 223 RL CML NC P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ    3/2  NC  1/8″
ME 1/8 223 RL CML OO P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ    5/2   1/8″
————————————————————————–

ME 1/8 223 RU CML NC P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΡΑΟΥΛΟ    3/2  NC  1/8″
ME 1/8 223 RU CML OO P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΡΑΟΥΛΟ    5/2   1/8″
—————————————————————————

ME 1/8 223 AN PM NC P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ    3/2  NC  1/8″
ME 1/8 223 AN PM OO P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ    5/2   1/8″
—————————————————————————–

ME 1/8 223 PO PM NC P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ & ΠΑΞΙΜΑΔΙ    3/2  NC  1/8″
ME 1/8 223 PO PM OO P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ & ΠΑΞΙΜΑΔΙ    5/2   1/8″
——————————————————————————-

ME 1/8 223 PS PM NC P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ    3/2  NC  1/8″
ME 1/8 223 PS PM OO P      ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ    5/2   1/8″
Πληροφορίες : Catalogo VALVOLE serie 120
———————————————————————————
Επικοινωνία : 210-341.2020 &  harry@lindiridis.gr
Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855