ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ

———————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————

ΒΑΛΒΙΔΕΣ  Μ5 & 1/8″

τεχνικό φυλλάδιο σε αρχείο pdf : Catalogo VALVOLE serie 100

MV ML5 153 RL ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ 3/2 NC M5 ΠΛΑΙ
MV ML5 153 RL ML NO P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ 3/2 ΝΟ Μ5 ΠΛΑΙ
MV M5 153 RL ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ 3/2 NC M5 ΚΑΤΩ
MV M5 153 RL ML NO P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ 3/2 ΝΟ Μ5 ΚΑΤΩ

——————————————————————————————–

MV M5 153 RU ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΡΟΔΑΚΙ 3/2 NC M5 ΚΑΤΩ

——————————————————————————————–

MV ML5 153 PP ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ 3/2 NC M5 ΠΛΑΙ

———————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————-

ΒΑΛΒΙΔΕΣ  1/8″

τεχνικό φυλλάδιο σε αρχείο pdf : Catalogo VALVOLE serie 120

ME 1/8 223 RLCML NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ 3/2 NC 1/8″
ME 1/8 225 RLCML OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ 5/2    1/8″

——————————————————————————————————————

ΜΕ 1/8 223 RUCML NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΡΑΟΥΛΟ 3/2 NC 1/8″
ME 1/8 225 RUCML OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΡΑΟΥΛΟ 5/2  1/8″

——————————————————————————————————————-

ME 1/8 223 AN PM NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ 3/2  NC  1/8″
ME 1/8 225 AN PM OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ 5/2   1/8″

——————————————————————————————————————–

ΜΕ 1/8 223 PO PM NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ 3/2  NC  1/8″
ME 1/8 225 PO PM OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ 5/2  1/8″

———————————————————————————————————————-

ΜΕ 1/8 223 PS PM NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ 3/2  NC  1/8″
ME 1/8 225 PS PM OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ 5/2  1/8″

————————————————————————————————————————-