ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΧΕΡΙΟΥΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ AIGNEP

3/2
01VT03NC02   3/2 M 1/8         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT03NC03   3/2 M 1/4         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT13NC02   3/2 B 1/8          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VT13NC03   3/2 B 1/4          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/2
01VT050002     5/2 M 1/8         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT050003     5/2 M 1/4         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT150002     5/2 Β 1/8          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VT150003     5/2 Β 1/4          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
Πληροφορίες : 01VΤ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ AIGNEP
———————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ
3/2
01VL03NC02   3/2 M 1/8         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL03NC03   3/2 M 1/4         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL13NC02   3/2 Β 1/8          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VL13NC03   3/2 Β 1/4          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/2
01VL050002     5/2 M 1/8         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL050003     5/2 M 1/4         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL150002     5/2 Β 1/8          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VL150003     5/2 Β 1/4          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
01VL07CC02    5/3 M 1/8         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL07CC03    5/3 M 1/4         1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL170002     5/3 Β 1/8          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VL170003     5/3 Β 1/4          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
Πληροφορίες : 01VL ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ AIGNEP
———————————————————————————–


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ  1/8

VM1/8  223 LV BS NC P         3/2 Β 1/8      2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
VM1/8  225 LV BS OO P         5/2 Β 1/8      2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
VM1/8 226 LV RC CC P          5/3 B 1/8      3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
VMR1/4 226 LV ST CA P        5/3 B 1/8      3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
————————————————————————————

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ  1/8
3/2
VM1/8  223 L9 ML NC P          3/2 M 1/8      1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
VM1/8  223 L9 BS NC P          3/2 B 1/8       2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/2
VM1/8  225 L9 ML ΟΟ P         5/2 M 1/8       1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
VM1/8  225 L9 ML BS P          5/2 B 1/8       2 ΘΕΣEΩN ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/3
VM1/8  226 L9 RC CC P         5/3 M 1/8       3 ΘΕΣEΩN ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

VM1/8  226 L9 ST CC P         5/3 B 1/8        3 ΘΕΣEΩN ΚΟΥΜΠΩΤΟ
———————————————————————————–

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ -ΕΞΩ 1/8
3/2
VM1/8  223 TA ML NC P         3/2 M 1/8          1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
VM1/8  223 TA BS NC P          3/2 B 1/8          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/2
VM1/8  225 TA ML ΟΟ P         5/2 M 1/8          1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
VM1/8  225 TA ML BS P          5/2 B 1/8          2 ΘΕΣEΩN ΚΟΥΜΠΩΤΟ
———————————————————————————–

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 1/8
ME 1/8 223 LS PM NC P         3/2 M 1/8           1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ME 1/8 225 LS PM OO P         5/2 M 1/8           1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
———————————————————————————–
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/4 & 1/2

VMR1/4 225 L9 BS OO M        5/2 B 1/4        2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
VMR1/4 226 L9 RC CC M        5/3 M 1/4       1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
VMR1/2 305 L9 BS OO M        5/2 B 1/2        3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
VMR1/2 306 L9 RC CC M        5/3 M 1/2       3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/8:Catalogo VALVOLE serie 120
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/4:Catalogo VALVOLE serie 127
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/2:Catalogo VALVOLE serie130
———————————————————————————–

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 1/4 & 1/2
VM1/4 624 LR BS OO M          4/2 B 1/4          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
VM1/2 744 LR BS OO M          4/2 B 1/2          2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
VM1/4 624 AL RST CC M        4/3 Β 1/4          3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
VM1/2 744 AL RST CC M        4/3 Β 1/2          3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
VM1/4 624 AL RST CA M        4/3 Β 1/4          3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
VM1/2 624 AL RST CA M        4/3 Β 1/2          3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
Πληροφορίες : SERIES 130 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ AIRCOMP
————————————————————————————

MV M5 153 LT ML NC P           3/2 Μ Μ5          ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
————————————————————————————-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙA  BRETTER (ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΣΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ BRETTER )


RT010             ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ         ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ
————————————————————————————-

RT050R         ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ          ΧΡΩΜΑΤΑ : KOKKINO
————————————————————————————-

RT400N        ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ                    2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
RT450N        ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ                    1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
RT413N        ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ                    3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
RT483N        ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ                    3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
————————————————————————————–
ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ  BRETTER 3/2  M5 & Φ4


MV M5 153 PB ML NC P     NC M5 ΚΑΤΩ
MV M5 153 PB ML NO P     NO M5 ΚΑΤΩ

MV AU4 153 PB ML NC P   NC Φ4 ΚΑΤΩ
MV AU4 153 PB ML NΟ P   NΟ Φ4 ΚΑΤΩ

MV AL4 153 PB ML NC P   NC Φ4 ΠΛΑΙ
MV AL4 153 PB ML NΟ P   NΟ Φ4 ΠΛΑΙ
Πληροφορίες: Catalogo VALVOLE serie 100
———————————————————————————

ΜΕ 1/8 223 PB PM NC P 3/2 NC 1/8″
ME 1/8 225 PB PM OO P 5/2 1/8″
Περισσότερες πληροφορίες : Catalogo VALVOLE serie 120
———————————————————————————-
Επικοινωνία : 210-341.2020 &  harry@lindiridis.gr
Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855