ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΧΕΡΙΟΥ


ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ AIGNEP

01VT03NC02 3/2 M 1/8 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT03NC03 3/2 M 1/4 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT130002 3/2 B  1/8 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VT130003 3/2 B  1/4 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/2
01VT050002 5/2 M 1/8 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT050003 5/2 M 1/4 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VT150002 5/2 B  1/8 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VT150003 5/2 B  1/4 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Διαστάσεις και περισσότερες πληροφορίες : 01VΤ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ AIGNEP
———————————————————————————————


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ

01VL03NC02 3/2 M 1/8 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL03NC03 3/2 M 1/4 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL130002 3/2 B  1/8 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VL130003 3/2 B  1/4 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/2
01VL050002 5/2 M 1/8 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL050003 5/2 M 1/4 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL150002 5/2 B  1/8 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VL150003 5/2 B  1/4 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
5/3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
01VL07CC02 5/3 M 1/8 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL07CC03 5/3 M 1/4 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
01VL27CC02 5/3 B  1/8 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
01VL27CC03 5/3 B  1/4 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Διαστάσεις και περισσότερες πληροφορίες : 01VL ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ AIGNEP
——————————————————————————————–

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ  1/8

VM 1/8 223 LV BS OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/8″   3/2   2 ΘΕΣΕΩΝ
VM 1/8 225 LV BS OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/8″   5/2   2 ΘΕΣΕΩΝ
VM 1/8 226 LV RC CC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/8″   5/3   3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
VMR 1/4 226 LV ST CA M ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/4″   5/3   3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

——————————————————————————————————————-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ  1/8

VM 1/8 223 L9 ML NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/8″   3/2   1 ΘΕΣΗΣ
VM 1/8 225 L9 ML OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/8″   5/2   1 ΘΕΣΗΣ
VM 1/8 223 L9 BS NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/8″   3/2   2 ΘΕΣΕΩΝ
VM 1/8 225 L9 BS OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/8″   5/2   2 ΘΕΣΕΩΝ
VM 1/8 226 L9 RC CC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/8″   5/3   3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

——————————————————————————————————————-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ -ΕΞΩ

VM 1/8 223 TA ML NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 1/8″   3/2   1 ΘΕΣΗΣ
VM 1/8 225 TA ML OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 1/8″   5/2   1 ΘΕΣΗΣ
VM 1/8 223 TA BS NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 1/8″   3/2   2 ΘΕΣΕΩΝ
VM 1/8 225 TA BS OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 1/8″   5/2   2 ΘΕΣΕΩΝ

——————————————————————————————————————-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/4 & 1/2

VMR  1/4 225 L9 BS OO M ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/4″   5/2   2 ΘΕΣΕΩΝ
VMR  1/4 226 L9 RC CC M ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/4″   5/3   3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
VMR 1/2 305 L9 BS OO M ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/2″   5/2   2 ΘΕΣΕΩΝ
VMR 1/2 306 L9 RC CC M ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΓΩΝΙΑ 1/4″   5/3   3 ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/8:Catalogo VALVOLE serie 120
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/4:Catalogo VALVOLE serie 127
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/2:Catalogo VALVOLE serie130
——————————————————————————————————————-
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 1/4 & 1/2

VM1/4624LRBSOOM 4/2 ΚΟΥΜΠΩΤΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1/4
VM1/2744LRBSOOM 4/2 ΚΟΥΜΠΩΤΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1/2
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
VM1/4624ALRSTCCM 4/3 ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1/4
VM1/2744ALRSTCCM 4/3 ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1/2
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
VM1/4624ALRSTCAM 4/3 ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1/4
VM1/2744ALRSTCAM 4/3 ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1/2

Διαστάσεις και περισσότερες πληροφορίες : SERIES 130 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ AIRCOMP
—————————————————————————————————————-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

MV M5 153 LT ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 3/2 1 ΘΕΣΗΣ Μ5 ΚΑΤΩ

——————————————————————————————————————-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙA  BRETTER (ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΣΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ BRETTER )

RT010 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ,ΠΡΑΣΙΝΟ

—————————————————-

RT050R ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΑ : KOKKINO

—————————————————-

RT400N ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
RT450N ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
RT413N ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
RT483N ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

——————————————————————————————————————-
ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ  BRETTER 3/2  M5 & Φ4

MV M5 153 PB ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ NC M5 ΚΑΤΩ
MV M5 153 PB ML NO P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ NΟ M5 ΚΑΤΩ
MV AU4 153 PB ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ NC Φ4 ΚΑΤΩ
MV AU4 153 PB ML NO P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΝΟ Φ4 ΚΑΤΩ
MV AL4 153 PB ML NC P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ NC Φ4 ΠΛΑΙ
MV AL4 153 PB ML NO P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΝΟ Φ4 ΠΛΑΙ

———————————————————————————

ME 1/8 223 PB PM NC P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/8″  3/2  NC
ME 1/8 225 PB PM OO P ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ 1/8″  5/2

Περισσότερες πληροφορίες : Catalogo VALVOLE serie 100
——————————————————————————————————————–