ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ


ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ

P140     G1/4 5 M PP     ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″ 5/2 1 ΘΕΣΗΣ
P140     G1/4 5 Β PP      ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″ 5/2 2 ΘΕΣΕΩΝ
——————————————————————————–
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ

P140     G1/4 5 M SP     ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″ 5/2 1 ΘΕΣΗΣ
P140     G1/4 5 Β SP      ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″ 5/2 2 ΘΕΣΕΩΝ
————————————————————————————-
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΙΝΙ

P140  MAU4 3 M SP    ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ Φ4 3/2 1 ΘΕΣΗΣ
P140  MΜ5 3 M SP      ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ Μ5 3/2 1 ΘΕΣΗΣ
—————————————————————————————
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

P140     GEL O S PP     ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ : ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ AIRCOMP serie 140
————————————————————————————


06V0000001     ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ      5/2  1  ΘΕΣΗΣ
06V0000003     ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ      5/2  2 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ AIGNEP 06V
—————————————————————————————
Επικοινωνία : 210-341.2020 &  harry@lindiridis.gr
Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855