ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ:Catalogo VALVOLE serie 140

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ

P140 G1/4 5 M PP ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″  5/2  1 ΘΕΣΗΣ
P140 G1/4 5 B PP ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″  5/2  2 ΘΕΣΕΩΝ

———————————————————————————————————–
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ

P140 G1/4 5 M SP ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″       5/2   1 ΘΕΣΗΣ
P140 G1/4 5 B  SP ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 1/4″       5/2   2 ΘΕΣΕΩΝ

———————————————————————————————————–
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΙΝΙ

P140 M AU4 3 M SP ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ Φ4 3/2 1 ΘΕΣΗΣ
P140 M M5 3 M P ΜΙΚΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ Μ5 3/2 1 ΘΕΣΗΣ

————————————————————————————————————
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

P140 G EL O S PP ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΔΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ

————————————————————————————————————