ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ COMPACT ΚΟΝΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ


ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPACT AIRCOMP ΣΕΙΡΑ ” 230″
Οι κύλινδροι compact εξυπηρετούν όταν υπάρχει περιορισμένος χώρος εγκατάστασης και λειτουργούν σε μικρά μήκη διαδρομών. Έχουν μικρότερες διαστάσεις στο μήκος και δεν έχουν πνευματική απόσβεση κρούσεων (φρένα).

 • Διάμετροι κυλίνδρων από 32 έως 100 mm
 • Κέντρα στήριξης κατά ISO 1552 (ISO 6431 VDMA 24562)
 • Τυποποιημένα αλλά και κατά παραγγελία μήκη διαδρομών
 • Μαγνήτης ενσωματωμένος στο πιστόνι, για την ανίχνευση του
 • Βάκτρο ανοξείδωτο κατά παραγγελία
 • Σωλήνα με τετράγωνο προφίλ αλουμινίου και αυλάκια για την τοποθέτηση αισθητηρίων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF:Catalogo Cilindri 230 COMPACT
——————————————————————————————

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPACT AIGNEP ΣΕΙΡΑ ” Q “

 • Διάμετροι κυλίνδρων από 12 έως 100 mm
 • QF:διπλής ενέργειας, QFA:διπλής ενέργειας με οδηγό, QB:μονής ενέργειας, QD:μονής ενέργειας σε έκταση, QJ: διπλό βάκτρο
 • Μαγνήτης ενσωματωμένος στο πιστόνι, για την ανίχνευση του
 • Σωλήνα με τετράγωνο προφίλ αλουμινίου και αυλάκια για την τοποθέτηση αισθητηρίων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF: CYLINDERS QF-QFA
—————————————————————————————–
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPACT AIGNEP ΣΕΙΡΑ ” Β “

 • Διάμετροι κυλίνδρων από 12 έως 100 mm
 • BF:διπλής ενέργειας, BFA:διπλής ενέργειας με οδηγό, BB:μονής ενέργειας, BD:μονής ενέργειας σε έκταση, BJ: διπλό βάκτρο
 • Κέντρα στήριξης κατά ISO 1552 (ISO 6431 VDMA 24562)
 • Μαγνήτης ενσωματωμένος στο πιστόνι, για την ανίχνευση του
 • Σωλήνα με προφίλ αλουμινίου και αυλάκια για την τοποθέτηση αισθητηρίων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF: AIGNEP CYLINDERS Series – B
—————————————————————————————-
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPACT AIGNEP ΣΕΙΡΑ ” W “

 • Διάμετροι κυλίνδρων από 20 έως 100 mm
 • WF:διπλής ενέργειας, WFA:διπλής ενέργειας με οδηγό, WB:μονής ενέργειας, WD:μονής ενέργειας σε έκταση, WJ:διπλό βάκτρο
 • Κέντρα στήριξης κατά ISO 1552 (ISO 6431 VDMA 24562)
 • Μαγνήτης ενσωματωμένος στο πιστόνι, για την ανίχνευση του
 • Σωλήνα με τετράγωνο προφίλ αλουμινίου και αυλάκια για την τοποθέτηση αισθητηρίων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF: AIGNEP CYLINDERS Series – W
—————————————————————————————-
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPACT AIGNEP ΣΕΙΡΑ ” P “

 • Διάμετροι κυλίνδρων: 125-160-200-250 mm
 • PF:διπλής ενέργειας, PJ:διπλής ενέργειας με διπλό βάκτρο
 • Κέντρα στήριξης κατά ISO 1552 (ISO 6431 VDMA 24562)
 • Μαγνήτης ενσωματωμένος στο πιστόνι, για την ανίχνευση του
 • Σωλήνα με TUBO αλουμινίου και ντίζες στήριξης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF: AIGNEP CYLINDERS Series – P
————————————————————————————–

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPACT SMC

Επισκεφθείτε την σελίδα μας: COMPACT ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ SMC
—————————————————————————————
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855