ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ AIGNEP


—————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ MIA ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ  5/2

01VS050002   1/8
01VS050003   1/4
01VS050005   1/2
—————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ  5/2
01VS150002    1/8
01VS150003    1/4
01VS150005    1/2
—————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ  3/2

01VS03NC02   1/8  NC
01VS03NC03   1/4  NC
01VS03NC05   1/2  NC

01VS03NO02   1/8  NO
01VS03NO03   1/4  NO
01VS03NO05   1/2  NO
—————————————————————————–

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ  5/3
01VS07CC02  1/8  ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
01VS07CC03  1/4  ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
01VS07CC05  1/2  ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

01VS07OC02  1/8  ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
01VS07OC03  1/4  ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
01VS07OC05  1/2  ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

01VS07PC02  1/8  ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΕΝΤΡΑ
01VS07PC03  1/4  ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΕΝΤΡΑ
01VS07PC05  1/2  ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΕΝΤΡΑ
—————————————————————————–

ΒΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 1/8
01VB000002,..3,..4,..5,..6,..7,..8,..9,..10
ΒΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 1/4
01VB010002,..3,..4,..5,..6,..7,..8,..9,..10

Κατάλογος εργοστασίου σε αρχείο PDF: 01V ΒΑΛΒΙΔΕΣ AIGNEP
—————————————————————————–
ΜΙΝΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ AIGNEP

07VS03NC02  NC  1/8″  3/2
07VS03NO02  NO 1/8″  3/2
—————————————————————————–

07V1  10mm  miniature valves
—————————————————————————–

07V2  15mm  miniature valves

Κατάλογος εργοστασίου σε αρχείο PDF: 07V ΒΑΛΒΙΔΕΣ AIGNEP
—————————————————————————–

NAMUR Βαλβίδα με εξόδους διαμορφωμένες για τοποθέτηση σε αεροβάνες
Κατάλογος εργοστασίου σε αρχείο PDF: 08V ΒΑΛΒΙΔΕΣ NAMUR AIGNEP
—————————————————————————–