ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ SMC


ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ SMC

BOOSTER Ενισχυτής πίεσης έως και 4 φορές την πίεση του δικτύου

Ο ενισχυτής πίεσης αξιοποιείται κυρίως όταν σε κάποια μέρη της εγκατάστασης (π.χ. μηχανήματα η κύλινδροι), απαιτείται μεγαλύτερη πίεση από αυτήν του δικτύου. Αυτό επιτρέπει να λειτουργεί η εγκατάσταση σε χαμηλή πίεση π.χ. 6bar με αεροσυμπιεστή παραγωγής 8bar και συγκεκριμένες μονάδες να τροφοδοτούνται με 10 bar, εξοικονομώντας ενέργεια (παρά τη μικρή κατανάλωση αέρα του ενισχυτή). Για κάθε bar λιγότερο που παράγει ο αεροσυμπιεστής, έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας 7%.
VBA10A-02, VBA20A-03, VBA40A-04, VBA22A-03, VBA42A-04, VBA43A-04, VBA11A-02

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο του εργοστασίου : BOOSTER ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ SMC VBA-VBAT

————————————————————————————
Επικοινωνία : 210-341.2020 &  harry@lindiridis.gr
Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855