ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ & ΟΞΥΓΟΝΟΥ


ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΖΩΤΟΥ & ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Η γεννήτρια αερίων είναι μηχάνημα που παράγει άζωτο η οξυγόνο επιτόπου στο χώρο εργασίας. Τα πλεονεκτήματα της παραγωγής αερίου στο εργοτάξιο είναι:
* Τα αέρια είναι διαρκώς διαθέσιμα
* Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος: δεν υπάρχουν χρεώσεις μίσθωσης, έξοδα μεταφοράς και απώλειες εξάτμισης
* Δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια κατά το χειρισμό των κυλίνδρων (μπουκάλες) υψηλής πίεσης
* Εύκολη ενσωμάτωση στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα
* Η σωστή καθαρότητα για τη σωστή εφαρμογή
* Απόσβεση της επένδυσης σε λιγότερο από δύο χρόνια
Γενικές πληροφορίες για την παραγωγή αερίων: PNEUMATECH GAS GENERATOR INFORMATION pdf
Γενικό φυλλάδιο των γεννητριών αερίων PNEUMATECH: PNEUMATECH GAS GENERATOR PRODUCTS pdf

Επικοινωνία: 210-9917800  info@lindiridis.gr
Κοτζιά 11 Ηλιούπολη 16346

———————————————————————
PMNG Series – Membrane Nitrogen Generator

Φυλλάδιο εργοστασίου: PMNG 1-3 PNEUMATECH pdf
———————————————————————

Φυλλάδιο εργοστασίου: PMNG 5-75 S PNEUMATECH pdf
———————————————————————
PPNG Seriew – PSA Nitrogen Generator

Φυλλάδιο εργοστασίου: PPNG 6-68 S PNEUMATECH pdf
———————————————————————

Φυλλάδιο εργοστασίου:PPNG 6-68 HE PNEUMATECH pdf
———————————————————————

Φυλλάδιο εργοστασίου: PPNG 150-800 HE PNEUMATECH pdf
———————————————————————

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ-BOOSTER)
Φυλλάδιο εργοστασίου: PPNG SKID PNEUMATECH pdf
———————————————————————
PROG Series – PSA Oxygen Gas Generator


Φυλλάδιο εργοστασίου: PROG Series – PSA Oxygen Gas Generator PNEUMATEC pdf
———————————————————————
Επικοινωνία: 210-9917800  info@lindiridis.gr
Κοτζιά 11 Ηλιούπολη 16346