ΞΗΡΑΝΤΕΣ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ SMC


———————————————————————

ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ SMC
Ο πεπιεσμένος αέρας συμπιέζεται κατά την ροή του στην μεμβράνη και η υγρασία του απελευθερώνεται κατευθείαν στην ατμόσφαιρα- δεν απαιτείται εξωτερική παροχή ενέργειας-χωρίς ψυκτικό μέσο.
IDG1-F02, IDG3-F01, IDG5-F02, IDG10-F02, IDG20-F02, IDG30A-F03, IDG50A-F03, IDG60-F04, IDG75-F04, IDG100-F04
IDG3H-F01, IDG5H-F02, IDG10H-F02, IDG20H-F02, IDG30HA-F03, IDG50HA-F03, IDG60H-F04, IDG75H-F04, IDG100H-F04
IDG30LA-F03, IDG50LA-F03, IDG60LA-F04, IDG75LA-F04, IDG100LA-F04
IDG60SA-F04, IDG75SA-F04, IDG100SA-F04
Πληροφορίες: IDG MEMBRANE DRYERS SMC
———————————————————————

AD402-A Αυτόματη εκκένωση υγρασίας αέρα
Η θέση τοποθέτησης του είναι κάτω από όρθιο αεροφυλάκιο η στο χαμηλότερο  στα σημεία λήψης εγκατάστασης πεπιεσμένου αέρα (κατεβάσματα). Δεν υπάρχει απώλεια αέρα.
AD402-F02D-A, AD402-F03D-A, AD402-F04D-A, AD402-F02C-A, AD402-F03C-A, AD402-F04C-A
Πληροφορίες: AD402-A
———————————————————————

ADH4000-F04 Αυτόματος εκκενωτής βαριάς κατασκευής
Η θέση τοποθέτησης του είναι όπως στο AD402, αλλά για μεγαλύτερα μεγέθη η εκκένωση βρώμικου νερού. Δεν υπάρχει απώλεια αέρα.
Πληροφορίες: ADH4000
———————————————————————

AMG Διαχωριστές νερού 99% με αυτόματη εκκένωση
AMG150C-F01C, AMG250C-F02C, AMG350C-F03C, AMG350C-F04C, AMG450C-F04C, AMG550C-F06C, AMG650C-F10C, AMG650C-F014C, AMG850C-F20C
———————————————————————

AFF Φίλτρα κύριας γραμμής 3μm με αυτόματη εκκένωση
AFF2C-F02D, AFF4C-F03D, AFF8C-F04D, AFF11C-F06D
———————————————————————

AFF-D Φίλτρα κύριας γραμμής 1μm με αυτόματη εκκένωση
AFF70D-F10, AFF80D-F14, AFF90D-F20
———————————————————————

AM ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ  0,3μm με αυτόματη εκκένωση
AM150C-F02D, AM250C-F03D, AM350C-F04D, AM450C-F06D
———————————————————————

AM-D ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 0,1μm με αυτόματη εκκένωση
AΜ70D-F10, AΜ80D-F14, AΜ90D-F20
———————————————————————

AMD ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ  0,01μm με αυτόματη εκκένωση
AMD150C-F02D, AMD250C-F03D, AMD350C-F04D, AMD450C-F06D
———————————————————————

AMD-D ΜΙΚΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 0,01μm με αυτόματη εκκένωση
AΜD70D-F10, AΜD80D-F14, AΜD90D-F20
———————————————————————

AMΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ 0,01μm με αυτόματη εκκένωση
AMH150C-F02D-T, AMH250C-F03D-T, AMH350C-F04D-T, AMH450C-F06D-T, AMH550C-F10D-T, AMH650-F14D-T, AMH850-F20D-T
———————————————————————

AME ΥΠΕΡΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ  0,01μm
AME150C-F02, AME250C-F03, AME350C-F04,  AME450E-F06, AME550C-F10, AME650-F14, AME850-F20
———————————————————————

AMF ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΣΜΩΝ  0,01μm
AMF150C-F02, AMF250C-F03, AMF350C-F04,  AMF450E-F06, AMF550C-F10, AMF650-F14, AMF850-F20
———————————————————————
Πληροφορίες: AMG, AFF, AM, AMD, AMH, AME, AMF
———————————————————————
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020   Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855