ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ

5796  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12

5796  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φ4-3, Φ6-4, Φ8-4, Φ10-6, Φ10-8, Φ12-8, Φ12-10
————————————————————————–

19121  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ
Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
—————————————————————————

19205  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΥ
Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
—————————————————————————-

19001  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΨΙΛΟΝ
Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
—————————————————————————–

19120  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ
Φ4, Φ6, Φ12
——————————————————————————
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855