ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ CECCATO


ΞΗΡΑΝΤΕΣ (ξηραντήρες) ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ CECCATO

Ο πεπιεσμένος αέρας κατά την  είσοδο του στον αεροσυμπιεστή, έχει την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και σωματίδια στερεά, υγρά και αέρια, που αιωρούνται στο εξωτερικό περιβάλλον του αεροσυμπιεστή. Με τη συμπίεση του και την αύξηση της θερμοκρασίας, ο πεπιεσμένος αέρας συμπαρασύρει τα υλικά αυτά μέχρι και το τελικό προϊόν, δημιουργώντας προβλήματα από μικρά έως τεράστια. Η λύση στα προβλήματα υγρασίας και συμπυκνωμάτων μπορεί να δοθεί με την σωστή μελέτη στην εγκατάσταση του πεπιεσμένου αέρα και τη χρήση ξηραντή (ξηραντήρα) και φίλτρων. Ο ξηραντής θα κατεβάσει τη θερμοκρασία τοπικά σε σημείο όπου η υγρασία από αέρια μετατρέπεται σε υγρή μορφή και αποστραγγίζεται μέσω βαλβίδων. Στη συνέχεια τα φίλτρα κατακρατούν τα υπόλοιπα σωματίδια. Μόνο μετά τη χρήση του ξηραντή, είναι δυνατόν τα φίλτρα να κάνουν τη μέγιστη συγκράτηση υγρασίας και σωματιδίων.
—————————————————————————————–
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ CECCATO

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ COOL ΣΕ PDF : COOL 4-77
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CDX ΣΕ PDF: CDX 4-840
——————————————————————————————-
ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ CECCATO

Ξηραντές ειδικής κατασκευής, για χρήση σε περιβάλλον που η θερμοκρασία φτάνει κάτω από το μηδέν, όπως επίσης και σε νοσοκομειακή χρήση.
Από 114lt/min έως 25.800 lt/min
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕ PDF : CECCATO ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ADS 1-215
—————————————————————————————-
Επικοινωνία: 2109917800 / 2109911217    info@lindiridis.gr
Κοτζιά 11 Ηλιούπολη 16346