ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ INVERTER


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (κομπρεσέρ αέρος ) με inverter


ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ INVERTER

Ασταθής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα, δημιουργεί αστάθεια πίεσης στο δίκτυο. Η αστάθεια της πίεσης ανιχνεύεται από τους αισθητήρες πίεσης του αεροσυμπιεστή, οι οποίοι προωθούν το σήμα στο σύστημα έλέγχου. Το inverter ρυθμίζει τη ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα του αεροσυμπιεστή, ανάλογα με τη κατανάλωση του όγκου αέρα από το δίκτυο, ο οποίος παράγει τον απαιτούμενο αέρα και διατηρεί τη πίεση του δικτύου σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι παράγει ακριβώς τον ίδιο όγκο που έχει καταναλωθεί. Η ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα ρυθμίζεται από τη μετατροπή της συχνότητας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ INVERTER

- Κάθε επανεκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα του συνηθισμένου αεροσυμπιεστή
με πίνακα αστέρος τριγώνου, έχει 3-4 φορές περισσότερη κατανάλωση από αυτό της λειτουργίας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιεί  INVERTER, καταναλώνει περιορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα, ίσο με αυτό της λειτουργίας.
Στο διάγραμμα φαίνεται με κόκκινο χρώμα η έντονη διακύμανση της εκκίνησης με πίνακα αστέρος τριγώνου και με πράσινο χρώμα η σταθερή εκκίνηση με inverter.

-Η ομαλή επανεκκίνηση του αεροσυμπιεστή δεν δημιουργεί βύθιση του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Απεριόριστο αριθμό επανεκκινήσεων, σε αντίθεση με τους κλασικούς αεροσυμπιεστές με απευθείας ή αστέρος-τριγώνου εκκίνηση.

-Ο τρόπος λειτουργίας του INVERTER , όπου καλύπτει άμεσα τις απώλειες πίεσης από την κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα, δίνει τη δυνατότητα η πίεση του δικτύου να μην κυμαίνεται μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης π.χ. 8-10 bar, αλλά να παραμένει σταθερή στην ελάχιστη π.χ. 8 bar. Αυτό σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας αφού για κάθε 1 bar λιγότερο, έχουμε 7% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

-Η σταθερή χαμηλή πίεση στον αεροσυμπιεστή, δημιουργεί λιγότερες μηχανικές καταπονήσεις σε υλικά μετάδοσης ισχύος του αεροσυμπιεστή και επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας τους.

-Άφορτη λειτουργία του αεροσυμπιεστή δεν χρειάζεται, άρα λιγότερες ώρες λειτουργίας και εξοικονόμηση απο το service και το χρόνο ζωής του αεροσυμπιεστή.

-Μειωμένος θόρυβος εφόσον ο αεροσυμπιεστής δεν δουλεύει σε πλήρη ισχύ.

-Ενσωματωμένο inverter από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή παγκοσμίως, με ξεχωριστό αερισμό.

-Κοχλίας αεροσυμπιεστή από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή παγκοσμίως.

-Ενισχυμένος ηλεκτροκινητήρας αεροσυμπιεστή.