ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΡ lt/min dB(A) L W H kg ME ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSL 3 3 220-297 72 1440 610 1250 121 kg – 200 L
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSL 4 4 280-350 73 1440 610 1250 127 kg – 200 L
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSL 5,5 5,5 415-495 74 1440 610 1250 128 kg – 200 L
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSL 7,5 7,5 557-641 76 1440 610 1250 130 kg – 200 L
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSL 10 10 802-948 75 1440 610 1250 186 kg – 200 L
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSL 15 15 1265-1408 76 1935 640 1475 268 Kg- 500 L
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSL 20 20 1473-1631 78 1935 640 1475 283 kg – 500 L
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΡ lt/min dB(A) L W H Kg
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSM 3 3 240-300 61 620 605 950 99
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSM 4 4 320-445 61 620 605 950 103
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSM 5,5 5,5 470-560 62 620 605 950 105
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSM 7,5 7,5 600-700 64 620 620 950 110
CSM 10 10 920-1008 66 620 635 975 214
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSM 10 X 10 557-1008 66 810 650 975 167
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSM 15 X 15 887-1428 68 810 650 975 180
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSM 20 X 20 1190-1750 69 810 650 975 189
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSA 5,5 5,5 485-600 60 1000 650 1045 180
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSA 7,5 7,5 670-820 64 1000 650 1045 195
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSA 10 10 810-1153 64 1000 650 1045 215
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSA 15 15 1210-1665 63 1000 650 1045 230
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSA 20 20 1480-2000 65 1000 650 1045 235
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΡ lt/min dB(A) L W H Kg
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSB 15 15 1190-1820 62 1330 780 1220 396
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSB 20 20 1610-2380 63 1330 780 1220 405
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSB 25 25 2120-2910 66 1330 780 1220 414
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSB 30 30 2540-3590 68 1330 780 1220 430
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSB 40 40 2980-3970 69 1330 780 1220 458
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSC 40 40 3480-4920 69-70 1247 1060 1630 748
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSC 50 50 4260-6120 70-71 1247 1060 1630 832
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSC 60 60 5700-7800 71-72 1247 1060 1630 862
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSD 75 75 7080-8700 71-72 1420 1060 1630 1073
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ CSD 100 100 8880-11520 74-75 1660 1060 1630 1280
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRC 40 40 3840-5460 68-69 1420 1060 1630 760
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRC 50 50 4620-6720 70-71 1420 1060 1630 840
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRC 60 60 5940-7860 71-72 1420 1060 1630 845
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΡ lt/min dB(A) L W H Kg
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRD 75 75 7200-9600 71-72 1660 1060 1630 1100
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRD 100 100 9420-12540 74-75 1660 1060 1630 1287
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRE 100 100 10140-14280 71-72 1860 1060 1630 1540
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRE 120 120 11640-15720 73-74 1860 1060 1630 1570
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRE 150 150 14640-19560 75 2160 1100 1600 1810
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRF 150 150 14400-19860 75 2860 1500 1940 2931
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRF 180 180 16800-23580 75 2860 1500 1940 3020
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DRF 220 220 20520-28620 73 2842 1610 1992 2830

Επικοινωνία: 2109917800 / 2109911217    info@lindiridis.gr
Κοτζιά 11 Ηλιούπολη 16346