ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ FRL


ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ FRL
Τα πνευματικά συστήματα για να έχουν αξιόπιστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής, απαιτείται η χρήση προπαρασκευαστή.
Ο πεπιεσμένος αέρας κατά τη είσοδο του σε ένα πνευματικό κύκλωμα, συμπεριλαμβάνει άλατα, σκόνη, σκουριά, μεταλλικά μέρη από τον αεροσυμπιεστή/αεροφυλάκιο, καθώς  και υγρά συμπυκνώματα από την ατμόσφαιρα και τον αεροσυμπιεστή. Αυτά δημιουργούν φθορές στα στεγανοποιητικά των κυλίνδρων και βαλβίδων, ελαττώνοντας τη διάρκεια ζωής των.
Η διακύμανση της πίεσης του πεπιεσμένου αέρα στο πνευματικό κύκλωμα, θα δημιουργήσει ανωμαλίες η και ζημιές στη λειτουργία του.
Τα εξαρτήματα που κινούνται με μέση η μεγάλη ταχύτητα απαιτούν λίπανση του πεπιεσμένου αέρα.
Ο προπαρασκευαστής πεπιεσμένου αέρα, ο οποίος αποτελείται από το φίλτρο, τον ρυθμιστή και τον λιπαντή είναι απαραίτητος για να εξαλείψει όλα αυτά τα προβλήματα.
Τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα έχουν την αρμοδιότητα για την απώθηση  των ρύπων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις , υπάρχουν φίλτρα που εμποδίζουν σωματίδια μεγαλύτερα από 40 έως και 0,005 μm.
Τα υγρά συμπυκνώματα συλλέγονται μέσα στο δοχείο του φίλτρου και αποστραγγίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην παρασύρονται ξανά στο πνευματικό κύκλωμα.
Οι ρυθμιστές πίεσης σταθεροποιούν την πίεση (συνήθως στα 6 bar), άρα και τη δύναμη των κυλίνδρων και  βελτιώνουν τη λειτουργία του πνευματικού κυκλώματος.
Οι λιπαντές τροφοδοτούν με τη σωστή ποσότητα λιπαντικού το πνευματικό κύκλωμα. Το λάδι αναρροφείται από το δοχείο του λιπαντή με τη ροή του αέρα (Venturi) και ψεκάζεται στα εξαρτήματα.
—————————————————————————————-

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (GRUP) ΑΕΡΟΣ περισσότερα…
—————————————————————————————-

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ περισσότερα…
—————————————————————————————-

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ περισσότερα…
—————————————————————————————-

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ περισσότερα…
—————————————————————————————-

ΛΙΠΑΝΤΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ περισσότερα…
—————————————————————————————–

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ περισσότερα…
——————————————————————————————


ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ SMC περισσότερα…
——————————————————————————————

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ & ΚΕΝΟΜΕΤΡΑ περισσότερα…
——————————————————————————————-
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855