ΠΡΙΖΕΣ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΑΕΡΟΣ RECTUS

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟI ΑΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ RECTUS TYPE 26   NW 7,2

DN 7,2 mm    Pw: 0-35 bar    Q: 1.500 lt/min (σε 6 bar με πτώση πίεσης 1 bar)
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 26 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4″ & 1/2″
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 26 ΘΗΛΥΚΟ 1/4″ & 1/2″
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 26 ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8
———————————————————————————————-
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 26 NW 7,2

ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 26 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4″ & 1/2″
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 26 ΘΗΛΥΚΟ 1/4″ & 1/2″
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 26 ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 & Φ10
——————————————————————————————–
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ RECTUS TYPE 24   NW 5,5

DN 5,5 mm    Pw: 0-35 bar    Q: 780 lt/min (σε 6 bar με πτώση πίεσης 1 bar)
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 24 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ  1/4″ & 1/2″
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 24 ΘΗΛΥΚΟΣ 1/4″
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 24 ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8
——————————————————————————————-
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ TYPE 24

ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 24 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4″
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 24 ΘΗΛΥΚΟ 1/4″
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 24 ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8
——————————————————————————————
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  RECTUS TYPE 21  NW 5


DN 5 mm    Pw: 0-35 bar    Q: 700 lt/min (σε 6 bar με πτώση πίεσης 1 bar)
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 21  ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/8″ & 1/4″
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 21  ΘΗΛΥΚΟΣ  1/8″ & 1/4″
—————————————————————————————-
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 21

ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 21 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/8″ & 1/4″
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ RECTUS TYPE 21 ΘΗΛΥΚΟ 1/8″ & 1/4″
—————————————————————————————-
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟI ΑΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ RECTUS TYPE 1625   NW 7,8

DN 7,8 mm    Pw: 0-35 bar    Q: 2.800 lt/min (σε 6 bar με πτώση πίεσης 1 bar)
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS ΤΥΡΕ 1625 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/2″
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RECTUS TYPE 1625 ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8
—————————————————————————————-
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855