ΡΑΚΟΡ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ Α ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ AIGNEP ΙΤΑΛΙΑΣ (ΜΟΥΦΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΥ, ΜΑΣΤΟΙ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ κ.α.)
—————————————————————————–

ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ – AIGNEP ΙΤΑΛΙΑΣ
——————————————————————————

ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ AIRCOMP ΙΤΑΛΙΑΣ
——————————————————————————-

ΣΕΙΡΑ Β ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
——————————————————————————-

ΣΕΙΡΑ C ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
——————————————————————————-

ΣΕΙΡΑ D ΡΑΚΟΡ ΑΕPΟΣ AIGNEP BANJO
——————————————————————————


ΣΕΙΡΑ SPIRAL ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ AIGNEP ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL
—————————————————————————–

ΣΕΙΡΑ BAJONET ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΚΟΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
—————————————————————————-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ
—————————————————————————

ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ SMC
—————————————————————————
Επικοινωνία : 210-341.2020 &  harry@lindiridis.gr
Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855