ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ BECKER


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BECKER 2024


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BECKER ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

VARI AIR CENTRAL SYSTEM Τα Κεντρικά Συστήματα του οίκου Becker Γερμανίας – (VACS ) προσδίδουν ολοκληρωμένες λύσεις παροχής αέρα σε ένα ή περισσότερους χώρους παραγωγής .
Η μέθοδος αυτή καλύπτει εύρος εφαρμογών, εξοικονομώντας ενέργεια με παροχή χαμηλής στάθμης  κενού και πίεσης ανάλογη της ζήτησης.
Τα VACS μειώνουν το θόρυβο στον εργασιακό χώρο και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο έκθεσης του προσωπικού από άμεση επαφή με μηχανήματα που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Κυρίαρχο πλεονέκτημα των Becker – VACS αποτελεί το εξελιγμένο κεντρικό σύστημα VACON με δυνατότητα ελέγχου διαφορετικών επιπέδων πίεσης ξεχωριστά για κάθε ομάδα αντλιών.
Η  χρήση των κεντρικών συστημάτων VariAir εξοικονομεί χώρο, προσδίδει σημαντική ευελιξία και μειώνει το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας με την δυνατότητα χρήσης μετατροπέων συχνότητας τύπου Inverter .
Τα Κεντρικά Συστήματα VACS έχουν σχεδιαστεί σε 4 διαφορετικούς τύπους μονάδων με πλήθος παρελκόμενων και δυνατότητα επέκτασης ώστε καλύπτουν κάθε εφαρμογή.
————————————————–

VARI AIR SYSTEM Συστήματα Μεταβλητού Αέρα BECKER – (VAS ) με την χρήση ηχομονωτικών καμπίνων πολλαπλών θέσεων για εντοίχιση αντλιών κενού ή πίεσης
Τοποθετούνται δίπλα στην εφαρμογή ή σε ξεχωριστό χώρο,  προσφέρουν ορθή εργονομία του εργασιακού χώρου , χαμηλή στάθμη θορύβου, ελεγχόμενη εκτόνωση θερμοκρασίας στο περιβάλλον & κεντρικό έλεγχο .
Στα τυπογραφεία έχουν αναπτυχτεί συστήματα κεντρικού ελέγχου τα οποία εκτελούν συνδυασμένη λειτουργία απορρόφησης και φυσήματος με απ’ ευθείας τροφοδοσία της εκτυπωτικής μηχανής .
Πληθώρα παραμέτρων και ρυθμίσεων του αέρα είναι εύκολα εφικτό να οριστούν από το κεντρικό πίνακα έλεγχου του πιεστηρίου χωρίς πλέον να απαιτούνται τοπικές επεμβάσεις σε βαλβίδες εντός της μηχανής.
Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στην μνήμη του μικροϋπολογιστή και μπορούν εύκολα να ανακτηθούν σε κάθε νέα εργασία.
Πλεονεκτήματα των κεντρικών μονάδων VAS

 • Σταθερότητα εκτύπωσης
 • Αυξημένη ταχύτητα εκτύπωσης
 • Πρακτικά άνευ συντήρησης
 • Εξοικονόμηση χρόνου & ενέργειας
 • Αυτόματη ρύθμιση για κάθε τύπο εκτύπωσης
 • Εξάλειψη θορύβου και υπερθέρμανσης
  —————————————-


BECKER ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο οίκος Becker παρέχει σύγχρονες λύσεις κεντρικών εγκαταστάσεων κενού  / πίεσης που καλύπτουν κάθε απαίτηση σε χώρους παραγωγής.
Τα κεντρικά πνευματικά συστήματα,  στελεχώνονται από πλήθος μονάδων αντλιών,  δύναται να αντικατασταθούν με  μεγαλύτερου μεγέθους κοχλιοφόρες αντλίες κενού αέρος / αεροσυμπιεστές .
Οι κεντρικές μονάδες αντλιών συνδέονται στους χώρους παραγωγής με τα μηχανήματα μέσω σωληνώσεων κατάλληλης διατομής, και προσδίδουν παροχή ανάλογη της ζήτησης με άμεσο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας και δραστικής μείωσης του θορύβου στους χώρους εργασίας.
Κάθε πνευματικό κεντρικό σύστημα είναι εφοδιασμένο με ξεχωριστό μετατροπέα συχνότητας-  Frequency converter –  ώστε να προσαρμόζει αυτόματα την λειτουργία του σε κάθε μεταβολή της παροχής , διατηρώντας σταθερό επίπεδο στάθμης λειτουργίας.
Μονάδες με μετατροπέα συχνότητας και συνολικό έλεγχο στροφών  έως 65 % κατά μέσο όρο πετυχαίνουν  αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας έναντι των συμβατικών εγκαταστάσεων .
Κάθε σύστημα κεντρικών εγκαταστάσεων της Becker είναι ειδικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο  στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής  παρέχοντας βέλτιστη λειτουργία  και αξιοπιστία στην παραγωγική διαδικασία.
Πλεονεκτήματα :
Καθαροί χώροι παραγωγής χωρίς εκπομπές  θορύβου και θερμοκρασίας
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και οι εργασιακοί χώροι υπόκεινται σε όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς για την μείωση θορύβου και των εκπομπών θερμότητας.
Η εγκατάσταση κεντρικών πνευματικών συστημάτων βελτιστοποιεί το περιβάλλον εργασίας διότι   αποφεύγετε η ανάγκη λειτουργίας ξεχωριστών αντλιών κενού & πίεσης για κάθε επιμέρους εφαρμογή έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε ελάχιστα επίπεδα θερμότητας , θορύβου και  απόρριψης ομίχλης λαδιού και σωματιδίων από τα μηχανήματα.
Μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις σε συστήματα κλιματισμού χώρων.
Η απομάκρυνση των πολλών διάσπαρτων αντλιών  στους χώρους παραγωγής και η συγκέντρωση τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους , μειώνει σημαντικά τις ανάγκες κλιματισμού των χώρων με χαμηλότερα θερμικά φορτία και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ελεγκτών VACON 4/XXX
Τα κεντρικά συστήματα της Becker με ειδικά σχεδιασμένα για την κάθε εφαρμογή ηλεκτρονικών ελεγκτών VACON 4/xxx, με δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου τεσσάρων διαφορετικών επίπεδων πίεσης και κενού.
Πλεονεκτήματα :

 • Προεγκατεστημένες ρυθμίσεις
 • Δεν υπάρχει απαίτηση μηχανικών διακοπτών ελέγχου της πίεσης
 • Δεν απαιτούνται αποθηκευτικά αεροφυλάκια
 • Ομαλή ροή πίεσης
 • Χαμηλών απαιτήσεων ενέργειας
 • Συνεχή παρακολούθηση και αυτόματη κάλυψη του κεντρικού φορτίου
 • Ομοιόμορφη  κατανομή φορτίου και ωρών λειτουργίας στις αντλίες που απαρτίζουν την κεντρική εγκατάσταση.
 • Δυνατότητα πρόσβασης, συγκέντρωσης, αξιολόγησης και ελέγχου των δεδομένων της εγκατάστασης

Κεντρικός έλεγχος συντήρησης
Τα κεντρικά πνευματικά συστήματα δίδουν την δυνατότητα επιθεώρησης και συντήρησης των μηχανημάτων σε μία τοποθεσία .Είναι εξαιρετικά πιο εύκολη η πρόσβαση και επιθεώρηση των μηχανημάτων σε έναν οργανωμένο χώρο από την συντήρηση απομακρυσμένων  μηχανημάτων εντός του εργασιακού χώρου και τις περισσότερες φορές  εντός των μηχανημάτων παραγωγής παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία στην εκτέλεση εργασιών.
Χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης
Εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς κεντρικά πνευματικά συστήματα,  διαθέτουν πολλαπλά μηχανήματα για την παροχή κενού και πίεσης διαφόρων εργοστασίων και τύπων αντλιών.
Κατά συνέπεια απαιτείτε σημαντικός χρόνος για εύρεση πλήθους αναλωσίμων σε κάθε ξεχωριστή αντλία, με αποτέλεσμα την δραστική αύξηση του κόστους και του χρόνου συντήρησης, εφοδιασμού, διακίνησης και αποθήκευσης ανταλλακτικών  που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων .
Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Γερμανικού οίκου Becker είναι αποδεδειγμένα χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης περιορίζοντας στο ελάχιστο το εύρος των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
Χαρακτηριστικό  είναι το παράδειγμα των κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών Oil free VADS 650 & 1500 ιπποδύναμης έως 60 HP και παροχής έως 1420 m³/h  που στελεχώνουν τις κεντρικές εγκαταστάσεις κενού & πίεσης.
Tα μοναδικά αναλώσιμα που απαιτούν oι αεροσυμπιεστές VADS είναι το φίλτρο αέρος προστασίας του αεροσυμπιεστή από εισροή σωματιδίων, ένα μικρών διαστάσεων φίλτρο λαδιού και ποσότητα 18 lit απλού λιπαντικού χαμηλού κόστους για την λίπανση των ρουλεμάν.
Τα αναλώσιμα αυτά προσδιορίζονται από το εργοστάσιο για λειτουργία των αεροσυμπιεστών  έως 5000h καθιστώντας στη πράξη  τους συγκεκριμένους αεροσυμπιεστές ως Maintenance FREE .
————————————————-
Επικοινωνία: 2109917800 / 2109911217   info@lindiridis.gr
Κοτζιά 11 Ηλιούπολη 16346