ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BECKER

Οι αντλίες κενού πλευρικών καναλιών BECKER χρησιμοποιώντας πολυβάθμιο σύστημα κενού, παράγουν αέρα χαμηλής παλμικότητας,με αποτέλεσμα την αθόρυβη λειτουργία τους.Οι τέλεια σχεδιασμένες φτερωτές και πτερύγια εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή απόδοση.
Ο διαχωρισμός των δύο χώρων της φτερωτής επιτρέπει τον διπλασιασμό της παροχής και πίεσης αέρα.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BECKER σε PDF :side channel vacuum

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV1.50/3-SV 5.250/1 σε PDF:ds_sv1.503,sv5.901,sv5.2501_vacuum

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV 5.300/1-SV 5.1050/1 σε PDF:ds_sv5.3001-sv5.10501_vacuum

——————————————————————————-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV 7.330/01-SV 7.430/01 σε PDF:ds_sv7.3301-01-sv7.4301-01_vacuum

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV 8.130/01-01 – SV 8.190/01-01 σε PDF:ds_sv8.1901-01_vacuum
——————————————————————————–

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV 8.400/2-01 σε PDF : ds_sv8.4002_vacuum

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV 5.90/2-SV 5.250/2 σε PDF: ds_sv5.902-sv5.2502_vacuum
———————————————————————————

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV 7.330/2-401 ΣΕ PDF:ds_sv7.3302-401_vacuum

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BECKER SV 8.190/1-401 ΣΕ PDF:ds_sv8.1901-401_vacuum
——————————————————————————-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΣΕ PDF:

1)VASF 1.50-1 VACUUM
2)VASF 1.50-2 VACUUM
3)VASF 1.80-1 VACUUM
4)VASF 1.80-2 VACUUM
5)VASF 1.120-1 VACUUM
6)VASF 1.120-2 VACUUM

——————————————————————————-

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ-ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BECKER : περισσότερα…..

——————————————————————————–