ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BECKER


Οι αντλίες κενού πλευρικών καναλιών BECKER χρησιμοποιώντας πολυβάθμιο σύστημα κενού, παράγουν αέρα χαμηλής παλμικότητας, με αποτέλεσμα την αθόρυβη λειτουργία τους. Οι τέλεια σχεδιασμένες φτερωτές και πτερύγια εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή απόδοση.
Ο διαχωρισμός των δύο χώρων της φτερωτής επιτρέπει τον διπλασιασμό της παροχής και πίεσης αέρα.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BECKER 2024
————————————————

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
SV 130/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 130/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 200/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 200/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 201/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 201/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 300/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 300/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
————————————————–

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
SV 400/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 400/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 500/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 500/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 700/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 700/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 701/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 1100/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 1100/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 1101/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
————————————————-
VARIAIR

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
SV 130/1 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 130/2 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 201/1 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 201/2 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 300/1 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 300/2 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 400/1 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 500/1 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
SV 700/1 VARIAIR BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
VASF 2.50/1 BASIC BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.50/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.50/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.80/1 BASIC BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.80/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.80/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.120/1 BASIC BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.120/1 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
VASF 2.120/2 BECKER ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
————————————————–

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ-ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BECKER : περισσότερα…..
————————————————-
Επικοινωνία: 2109917800 / 2109911217 info@lindiridis.gr
Κοτζιά 11 Ηλιούπολη 16346