ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥ BECKER

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΛΑΔΙΟΥ BECKER
Απλές στη σχεδίαση, με ένα ρότορα σε απευθείας σύμπλεξη με τον ηλεκτροκινητήρα,με μικρή συντήρηση και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Αυτές οι αντλίες, εξοπλισμένες με φίλτρα αέρος υψηλών προδιαγραφών είναι λιπαινόμενες και λειτουργούν με πτερύγια, με μεγάλη διάρκεια ζωής.


ΤΥΠΟΣ : O 5.4 & O 5.8
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
0 5.4 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
0 5.8 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————

ΤΥΠΟΣ : O 5.6
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
0 5.6 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————

ΤΥΠΟΣ : U 4.20 & U 4.40
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
U 4.20 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 4.40 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————-

ΤΥΠΟΣ :U 5.70,  U 5.100,  U 5.165,  U 5.200, U 5.300,  U 5.400*,  U 5.500* & U 5.650*
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
U 5.70 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.100 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.165 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.200 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.300 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
* These devices are in preparation

—————————————————————————-
-
Modified Atmosphere Packaging
(MAP) = Becker O2PACK
U 5.70, U 5.100, U 5.165*,U 5.200* & U 5.300*
U 5.70 BECKER MAP ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

U 5.100 BECKER MAP ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
* These devices are in preparation
—————————————————————————

ΤΥΠΟΣ : U 4.250 – U 4.630
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
U 4.250 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 4.300 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 4.400 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 4.630 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————–

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ-ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ BECKER : περισσότερα…..
—————————————————————————–