ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥ BECKER

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΛΑΔΙΟΥ BECKER
Απλές στη σχεδίαση, με ένα ρότορα σε απευθείας σύμπλεξη με τον ηλεκτροκινητήρα,με μικρή συντήρηση και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Αυτές οι αντλίες, εξοπλισμένες με φίλτρα αέρος υψηλών προδιαγραφών είναι λιπαινόμενες και λειτουργούν με πτερύγια, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BECKER


ΤΥΠΟΣ : O 5.4 & O 5.8
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
0 5.4 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
0 5.8 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————

ΤΥΠΟΣ : O 5.6
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
0 5.6 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————


ΤΥΠΟΣ : O 5.10- 0 5.25
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
0 5.10 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
0 5.16 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
0 5.21 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————

ΤΥΠΟΣ : U 4.20 & U 4.40
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
U 4.20 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 4.40 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————-

ΤΥΠΟΣ :U 5.70,  U 5.100,  U 5.165,  U 5.200, U 5.300
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
U 5.70 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.100 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.165 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.200 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.300 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————-
-
Modified Atmosphere Packaging
(MAP) = Becker O2PACK
U 5.70, U 5.100, U 5.165,U 5.200 & U 5.300
U 5.70 PACK BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.100 PACK BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.165 PACK BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.200 PACK BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
U 5.300 PACK BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
—————————————————————————

ΤΥΠΟΣ : U 4.400 – U 4.630
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BECKER ΣΕ PDF:
U 4.400 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

U 4.630 BECKER ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟ
—————————————————————————–

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ-ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ BECKER : περισσότερα…..
—————————————————————————–
Επικοινωνία: 2109917800 / 2109911217    info@lindiridis.gr
Κοτζιά 11 Ηλιούπολη 16346