ΒΙΔΩΤΑ ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ B – AIGNEP ΙΤΑΛΙΑΣ

ΒΙΔΩΤΑ ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ Β ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ AIGNEP ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ : M5 – 1/8″ – 1/4″ – 3/8″ – 1/2″ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ mm : 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14
——————————————————————————————–

Β1 ΕΥΘΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
4 1/8, 6 1/8, 6 1/4, 8 1/8, 8 1/4, 8 3/8
10 1/4, 10 3/8, 10 1/2, 12 1/4, 12 3/8, 12 1/2, 15 1/2
——————————————-

Β2 ΕΥΘΥ ΘΗΛΥΚΟ
6 1/8, 6 1/4, 8 1/8, 8 1/4, 8 3/8, 10 1/4, 10 3/8
——————————————-

Β3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ
4, 6, 8, 10, 12, 15
——————————————–

Β4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
4, 6, 8, 10, 12, 15
——————————————–

Β5 ΓΩΝΙΑ
4 1/8, 6 1/8, 6 1/4, 8 1/8, 8 1/4, 8 3/8
10 1/4, 10 3/8, 10 1/2, 12 1/4, 12 3/8, 12 1/2, 15 1/2
———————————————

Β6 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ
4, 6, 8, 10, 12, 15
———————————————

Β7  ΤΑΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
4 1/8, 6 1/8, 6 1/4, 8 1/8, 8 1/4, 8 3/8
10 1/4, 10 3/8, 10 1/2, 12 1/4, 12 3/8, 12 1/2, 15 1/2
———————————————-

Β8  ΤΑΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ
4 1/8, 6 1/8, 6 1/4, 8 1/8, 8 1/4, 8 3/8
10 1/4, 10 3/8, 10 1/2, 12 1/4, 12 3/8, 12 1/2, 15 1/2
———————————————–

Β9  ΤΑΥ
4, 6, 8, 10, 12, 15
———————————————–

Β11  ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
4, 6, 8, 10, 12, 15
————————————————

Β12  ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
4, 6, 8, 10, 12, 15
————————————————-
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855