ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ


ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Οι βοηθητικές βαλβίδες συνδέονται εύκολα με τα υπόλοιπα τμήματα του προπαρασκευαστή και χρησιμοποιούνται για την εύκολη εξαέρωση και για την ομαλή παροχή του πεπιεσμένου αέρα στο  πνευματικό κύκλωμα.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 3/2


Βαλβίδα 3/2,για την εξαέρωση του πνευματικού κυκλώματος η εγκατάστασης, όταν δεχθεί χειροκίνητη εντολή. Είναι πρακτικά χρήσιμη στη διαδικασία συντήρησης. Συνδέεται εύκολα με τα υπόλοιπα μέρη του προπαρασκευαστή.
Περισσότερες πληροφορίες σε αρχεία pdf
1/4″ : V 042
3/8″ : V 050-V 052
1/2″ : V 075
———————————————————————
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ


Βαλβίδα 3/2,για την εξαέρωση του πνευματικού κυκλώματος η εγκατάστασης, όταν δεχθεί ηλεκτρική εντολή. Είναι πρακτικά χρήσιμη στη διαδικασία συντήρησης. Συνδέεται εύκολα με τα υπόλοιπα μέρη του προπαρασκευαστή.
Περισσότερες πληροφορίες σε αρχεία pdf
1/4 : SV 042
3/8 : SV 050-SV 052
1/2 : SV 075
—————————————————————————————————-
SLOW START ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ


Σταδιακή αύξηση της πίεσης μιας εγκατάστασης ή ενός μηχανήματος,ώστε να μην δημιουργηθούν βλάβες σε μέρη τους ή προϊόντα επεξεργασίας. Η βαλβίδα χρησιμοποιεί εσωτερικό ρυθμιστή,που προσφέρει το 60% της πίεσης αρχικά και σταδιακά φθάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.Συνδέεται εύκολα με τα υπόλοιπα μέρη του
προπαρασκευαστή.
Περισσότερες πληροφορίες σε αρχεία pdf
1/4 : AVP 042
3/8 : AVP 050-AVP 052
1/2 : AVP 075
——————————————————————————————————
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΥΔΑΤΩΤΗΣ ΣΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΕπιτρέπει την αυτόματη εξυδάτωση με φλοτέρ στο τέλος μιας εγκατάστασης ή κάτω από ένα όρθιο αεροφυλάκιο.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πίεση στο δίκτυο, η βαλβίδα παραμένει ανοικτή και
όλα τα στερεά απόβλητα είναι σίγουρο ότι θα εξέλθουν.
Στο κάτω μέρος υπάρχει σύνδεσμος για την τοποθέτηση σωλήνα 6Χ8,ώστε τα απόβλητα να απομακρύνονται.
Περισσότερες πληροφορίες σε αρχείο pdf : SAL
——————————————————————————————————–
ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ & ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Συγκεντρώνει τα κατάλοιπα λαδιού από τις εξαερώσεις των βαλβίδων.
Μειώνει την ηχορύπανση κατά 25dBA,σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας χωρίς να μειώνει τις αποδόσεις των κυλίνδρων.Τα κατάλοιπα μπορούν να μεταφερθούν με σωλήνα  6Χ8.
Περισσότερες πληροφορίες σε αρχείο pdf : CONVEYOR-X
——————————————————————————————————–
Επικοινωνία : pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855