ΠΕΛΜΑΤΑ

ΤΑΠΑ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ  CQF

CQF 20   M10
CQF 25   M10
CQF 30   M10
CQF 35   M10
CQF 40   M10
CQF 50   M10
—————————————————————-
ΤΑΠΑ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

PNF 22   M10
PNF 25   M10
PNF 28   M10
PNF 35   M10
—————————————————————–
ΠΕΛΜΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΒΙΔΑ)

PRTN 30   M8X32
PRTN 30   M10X27
PRTN 40   M8X32
PRTN 50   M10X32
PRTN 60   M10X45
——————————————————————
ΠΕΛΜΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΒΙΔΑ) ΣΠΑΣΤΟ

PRSN 24   M8X50
——————————————————————–
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΛΑΣΤΙΧΟ
ACPM  20X10  M6X14
ACPM  30X20  M8X23
ACPM  40X15  M8X23
ACPM  40X20  M8X23
ACPM  40X30  M10X23
ACPM  50X30  M10X23
ACPM  60X30  M12X31
——————————————————————–
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ACMM 15X15  M4X10
ACMM 15X20  M5X10
ACMM 20X20  M6X14
ACMM 30X20  M8X23
ACMM 40X30  M8X23
ACMM 50×40  M10×23
——————————————————————–

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ :  GAMM 8
——————————————————————–

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : 16 – GAMM
——————————————————————–
Επικοινωνία : 210-341.2020 &  harry@lindiridis.gr
Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855