ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
(Διάμετρος πέλματος και διάμετρος-μήκος σπειρώματος)

PRST 25 M8X70
PRST 25 M10X100
PRST 25 M12X100
PRST 25 M14X75
PRST 25 M16X110
PRST 40 M8X70
PRST 40 M10X100
PRST 40 M12X100
PRST 40 M14X75
PRST 40 M16X110
PRST 50 M8X70
PRST 50 M10X100
PRST 50 M12X100
PRST 50 M14X75
PRST 50 M16X110
PRST 60 M8X70
PRST 60 M10X100
PRST 60 M12X100
PRST 60 M14X75
PRST 60 M16X110
PRST 80 M8X70
PRST 80 M10X100
PRST 80 M12X100
PRST 80 M14X75
PRST 80 M16X110
INOX
PRSTX 25 M8X70
PRSTX 25 M10X100
PRSTX 25 M12X100
PRSTX 25 M16X110
PRSTX 25 M16X145
PRSTX 40 M8X70
PRSTX 40 M10X100
PRSTX 40 M12X100
PRSTX 40 M16X110
PRSTX 40 M16X145
PRSTX 50 M8X70
PRSTX 50 M10X100
PRSTX 50 M12X100
PRSTX 50 M16X110
PRSTX 50 M16X145
PRSTX 60 M8X70
PRSTX 60 M10X100
PRSTX 60 M12X100
PRSTX 60 M16X110
PRSTX 60 M16X145
PRSTX 80 M8X70
PRSTX 80 M10X100
PRSTX 80 M12X100
PRSTX 80 M16X110
PRSTX 80 M16X145
——————————————————————

PRSTA 80 M8X70
PRSTA 80 M10X100
PRSTA 80 M12X100
PRSTA 80 M14X75
PRSTA 80 M16X110
PRSTA 100 M8X70
PRSTA 100 M10X100
PRSTA 100 M12X100
PRSTA 100 M14X75
PRSTA 100 M16X110
PRSTA 125 M20X195
INOX
PRSTAX 80 M8X70
PRSTAX 80 M10X100
PRSTAX 80 M12X100
PRSTAX 80 M16X110
PRSTAX 80 M16X110
PRSTAX 100 M12X100
PRSTAX 100 M16X110
PRSTAX 100 M16X145
PRSTAX 125 M20X195
PRSTAX 125 M24X115
——————————————————————
ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΕΛΜΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΒΙΔΑ)

PRTN 30   M8X32
PRTN 30   M10X27
PRTN 40   M8X32
PRTN 50   M10X32
PRTN 60   M10X45
——————————————————————
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΕΛΜΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΒΙΔΑ)

PRSN 24   M8X50
——————————————————————–
ΤΑΠΑ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ  CQF

CQF 20   M10
CQF 25   M10
CQF 30   M10
CQF 35   M10
CQF 40   M10
CQF 50   M10
—————————————————————-
ΤΑΠΑ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

PNF 22   M10
PNF 25   M10
PNF 28   M10
PNF 35   M10
—————————————————————–

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : GAMM-15
——————————————————————–
Επικοινωνία : harry@lindiridis.gr
210-341.2020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855