Βαλβίδες αέρος

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο πεπιεσμένος αέρας έχει μεγάλη εφαρμογή σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες σε παραγωγική διαδικασία. Τα περισσότερα μηχανήματα σήμερα, διαθέτουν έστω και μια μικρή κίνηση, με πεπιεσμένο αέρα.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης στις οποίες μια λύση με αυτοματισμό πεπιεσμένου αέρα θα αντικαθιστούσε μια χειρωνακτική ή μια επικίνδυνη για το χειριστή εργασία η θα εξοικονομούσε ενέργεια.
Στις  περιπτώσεις  αυτές η εταιρία μας μπορεί να δώσει λύσεις αυτοματισμού με πεπιεσμένο αέρα, η αλλιώς με πνευματικά συστήματα.
Η εμπειρία που διαθέτουμε από τέτοιες περιπτώσεις ,μας διευκολύνει να βρίσκουμε τρόπους απλούς και οικονομικούς ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει  πολύ σύντομα θετικό αποτέλεσμα.
Τέλος σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μιας ζήτησης , είναι βέβαιο ότι θα συμβουλεύσουμε τον ενδιαφερόμενο για την καλύτερη λύση που υπάρχει, στην αγορά.
Επικοινωνία :
harry@lindiridis.gr
210-341.2020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855
————————————————————————-

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Οι βαλβίδες αυτής της κατηγορίας,  χρησιμοποιούνται σε αυτοματισμούς πεπιεσμένου αέρα και ελέγχουν την κίνηση των κυλίνδρων.
1) Είναι οι ηλεκτροβαλβίδες αέρος, οι πιο διαδεδομένες για αυτοματισμούς ,που δέχονται ηλεκτρική εντολή συνήθως από βιομηχανικό υπολογιστή η από ηλεκτρικές μονάδες γενικώς. περισσότερα…
2) Τα χειριστήρια αέρος που χρησιμοποιούνται συνήθως σε απλές εφαρμογές, όπου θέλουμε απλώς μια κίνηση του εμβόλου αέρος.περισσότερα…
3) Οι ποδοβαλβίδες ,έχουν και αυτές απλές εφαρμογές και εξυπηρετούν όταν θέλουμε να είναι ελεύθερα τα χέρια και να ενεργοποιείται η βαλβίδα από το πόδι.περισσότερα…
4) Οι τερματικές βαλβίδες αέρος η κοινώς τερματικά, τοποθετούνται συνήθως στη διαδρομή του εμβόλου αέρος, η άλλου κινούμενου μέρους, ώστε να δεχθούν μηχανική εντολή και στη συνέχεια να μεταδώσουν την εντολή πνευματικά σε άλλη βαλβίδα αέρος. Συνήθως λειτουργούν ως βοηθητικές βαλβίδες σε αυτοματισμούς όπου δεν θέλουμε την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος.περισσότερα…
5) Οι βαλβίδες με πνευματική εντολή χρησιμοποιούνται ως κύριες βαλβίδες σε αυτοματισμούς όπου δεν θέλουμε ηλεκτρικό ρεύμα η σε απλούς αυτοματισμούς  όπου δέχονται συνήθως εντολή από τερματικές βαλβίδες και από χειριστήρια.περισσότερα…
6) Οι βοηθητικές βαλβίδες αέρος τοποθετούνται στα έμβολα αέρος για την επιτάχυνση η τη βραδυπορία τους. περισσότερα…
Η εταιρία μας στην προσπάθεια της να σας εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα, έχει τη δυνατότητα να σας καλύψει με βαλβίδες άλλων εταιριών όπως SMC, FESTO, PARKER, BOSH-REXROTH, UNIVER, CAMOZZI, PNEUMAX, MAC, AZ, AIRTEC, LEGRIS, ORIGA, HOERBIGER, SIRAI, VALBIA, OMAL, CROUZET, TELEMECANIQUE, METALWORK, VESTA.

—————————————————————————

Οι ηλεκτροβάνες και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες CEME χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υγρών και αερίων με ηλεκτρική εντολή.
Ηλεκτροβάνες 1/8″ , 1/4″περισσότερα…..
Ηλεκτροβάνες 1/2″ – 3/8″ – 3/4″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″ – 2 1/2″ – 3″ περισσότερα…
————————————————————————–

Οι σφαιροκρουνοί (ball valve) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υγρών και αερίων με πνευματική εντολήπερισσότερα…
————————————————————————–

Οι πνευματικές βάνες έδρας χρησιμοποιούνται και αυτές για τον έλεγχο υγρών και αερίων με πνευματική εντολή.περισσότερα…
—————————————————————————
Επικοινωνία : harry@lindiridis.gr
210-341.2020 – Κωνσταντινουπόλεως 53  Βοτανικός 11855