ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΒΑΚΕΛΙΤΗ

Οι χειρολαβές (πόμολα) βακελίτη αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες


TIMONIA
————————–

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
—————————

ΜΠΙΛΙΕΣ
—————————-

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ
—————————-

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΧΟΥΦΤΑΣ
——————————
Επικοινωνία : 210-341.2020 &  harry@lindiridis.gr
Κωνσταντινουπόλεως 53, Αθήνα 11855