ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΩΝ

ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΩΝ
———————————————————————-

ΔΙΧΑΛΟ ISO6431  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΧΑΛΟ ISO6432  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
———————————————————————-

ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΤΙ ISO6431  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΤΙ ISO6432  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
———————————————————————-

ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΥΤΟΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
———————————————————————-

ΘΗΛΥΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ISO6431  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
———————————————————————-

ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΕΡΟΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
———————————————————————-

ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΕΡΟΣ 90ο  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
———————————————————————-

ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΑΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
———————————————————————-